"Nieuws"

             Home

 

 

d worden zowel draf aangespannen als draf bereden.

*Wat de vluchtkoersen (min. 4 vertrekkers) betreft zijn de volgende datums weerhouden

Best leden,

Eerst en vooral wil ik alle liefhebbers bedanken die komen helpen hebben om de tent terug recht te zetten.

Inschrijvingen voor zondag 8  april te Tielt-Winge.

De paarden kunnen enkel ingeschreven worden bij volgende personen.

Rudi Vermeulen 0479 90 39 32

Maria Van Loo 0496 28 43 34

E mail  Leo Zegers   leon.zegers@telenet.be

Er word steeds een mail terug gestuurd voor bevestiging.

Er kan ingeschreven worden ten laatste donderdag avond 19.00 uur.

Geachte leden,

 

Ziehier enkele belangrijke punten die werden beslist op de laatste bestuursvergadering en zullen worden opgenomen in het koersreglement 2018 :

 

*Paarden welke in andere bonden hebben gelopen en in de loop van het koersseizoen overstappen naar onze bond zullen de winstsom van hun vorige bond achter hun naam krijgen.

*In de lagere reeksen ( vanaf kat. D) zullen we trachten 1/maand lange en korte afstand ( 2200m – 1600m) in te richten met minimum 8 vertrekkers.

*De laatste 4 koersdagen zullen alle paarden tot max. 150€ in een reeks worden ingedeeld, maar geen nieuwe paarden.

*Het kampioenschap op verplaatsing blijft zoals het is ( Booischot, Konticht, Glabbeek en Engsbergen).

*Wat het algemene kampioenschap betreft zullen de eerste drie gehuldig

 :

                29/04, 27/05, 24/06, 10/07, 05/08, 26/08, 02/09, 16/09 en 14/10

Het gewicht bedraagt telkens min. 60Kg wat de handicap betreft is er nog geen beslissing genomen en zal dit later besproken worden met de verschillende eigenaars.

*Wat de koersen te Geel betreft is er vanuit de inrichters een voorstel gekomen om een kampioenschap over de 9 reeksen die te Geel worden gelopen in te lassen.

We gaan er werken met een puntensysteem ( 5 – 3 – 2 – 1 ).

De eerste 3 paarden met de meeste punten zullen de laatste koersdag in Geel hun prijs in ontvangst kunnen nemen en dit zowel aangespannen als bereden.

De prijzen zijn de volgende : 1ste plaats => 125€, 2de plaats => 75€ en 3de plaats => 25€ ( bij gelijke punten zullen de meeste overwinningen doorslaggevend zijn, vervolgens het meest aantal gelopen koersen na de pauze )

*Indien er 2 paarden van dezelfde eigenaar in Kat.A zijn ingeschreven en een ander paard van diezelfde eigenaar in Kat. B met een hogere winstsom als deze van het minst verdiende paard in Kat. A is het volgende van kracht :

-          Als er een van de twee paarden in Kat. A niet loopt zal dat paard de eerst volgende week ook niet kunnen worden ingeschreven.

-          Het paard van Kat. B zal in Kat. A moeten starten.

*Wat de pony’s betreft zullen in de reeksen die worden samengevoegd de pony’s gewoon op hun handicap vertrekken.

*Tot slot nog een kalenderwijziging 9 september wordt Tiet-Winge i.p.v. Geel en 23 september wordt Geel i.p.v. Tielt-Winge.

 

  LANDELIJKE                     INLICHTINGENFORMULIER

DRAF-EN PONYCLUB , V.Z.W.                            2017

Oude Mechelsebaan 282                                           ******

3201  Langdorp  Tel.: 016/56 91 88

°  Eigenaar :    Naam : ........................................Voornaam :.................

°  Jockey draf  Geboortedatum : ...................... Stal:.............................

°  Jockey pony Straat : …...................................................Nr ................

°  Pupil             Postnummer : ......... te .............................Tel.:...............

°  Steunend lid of liefhebber                     gsm : ……...…………………

                              E-mailadres : ……………………...…………………           

====================================================

Mijn Verzekeringsmaatschappij : Naam :..............................................

          Straat : ................................................................nr .......................

          Postnummer : ...........te ....................................Tel.:.......................

          Polisnummer : ............................

Ik bezit een verzekering Burg.aansprakelijkheid voor mijn paarden of pony’s in koersverband en een persoonlijke verzekering ongevallen

als jockey.

Copie polis of kwijting 2016 -2017  in het bezit Club : ja  -  neen     

**Ik bezit geen verzekering : deze is dan te verkrijgen in de Club.

    De juiste tarieven zullen gekend zijn voor de oefenkoersen!

Eigenaars en jockeys :

Ik bevestig hiermee dat alle gegeven inlichtingen juist zijn.              Het koersreglement kan altijd ingezien worden (aanwezig op al

onze koersen) Dit kan je ook zelf aanschaffen. Een klaar en duidelijk e-mailadres : dan ontvangt u ook uitslagen en Clubnieuws!

Lidgeld eigenaar : € 20     Jockey dravers :  € 10    Jockey pony’s € 5

Bestuurslid : € 20    Clubhelper vrijwillige basis : € 5    Vrij lid : € 10

Ook het adressenbestand komt u zeker van pas.

Voor akkoordverklaring ,  datum en handtekening :    .....................                                                                          

                                                                                        --------------------

Eigenaars en jockeys : dit formulier moet op het secretariaat van de Club aanwezig zijn DRIE DAGEN voor U officieel van start gaat .

     Landelijke Draf-en Ponyclub , v.z.w. Huysegems Willy

                     Buekenhout Eddy                 Oude Mechelsebaan 282

                      Fokkersdreef 21                    3201  Langdorp

                      1933 Sterrebeek