"Nieuws"

             Home

 

 

                                       

 

Geachte leden,

 

Ziehier enkele belangrijke punten die werden beslist op de laatste bestuursvergadering en zullen worden opgenomen in het koersreglement 2018 :

 

*Paarden welke in andere bonden hebben gelopen en in de loop van het koersseizoen overstappen naar onze bond zullen de winstsom van hun vorige bond achter hun naam krijgen.

*In de lagere reeksen ( vanaf kat. D) zullen we trachten 1/maand lange en korte afstand ( 2200m – 1600m) in te richten met minimum 8 vertrekkers.

*De laatste 4 koersdagen zullen alle paarden tot max. 150€ in een reeks worden ingedeeld, maar geen nieuwe paarden.

*Het kampioenschap op verplaatsing blijft zoals het is ( Booischot, Konticht, Glabbeek en Engsbergen).

*Wat het algemene kampioenschap betreft zullen de eerste drie gehuldig

 :

                29/04, 27/05, 24/06, 10/07, 05/08, 26/08, 02/09, 16/09 en 14/10

Het gewicht bedraagt telkens min. 60Kg wat de handicap betreft is er nog geen beslissing genomen en zal dit later besproken worden met de verschillende eigenaars.

*Wat de koersen te Geel betreft is er vanuit de inrichters een voorstel gekomen om een kampioenschap over de 9 reeksen die te Geel worden gelopen in te lassen.

We gaan er werken met een puntensysteem ( 5 – 3 – 2 – 1 ).

De eerste 3 paarden met de meeste punten zullen de laatste koersdag in Geel hun prijs in ontvangst kunnen nemen en dit zowel aangespannen als bereden.

De prijzen zijn de volgende : 1ste plaats => 125€, 2de plaats => 75€ en 3de plaats => 25€ ( bij gelijke punten zullen de meeste overwinningen doorslaggevend zijn, vervolgens het meest aantal gelopen koersen na de pauze )

*Indien er 2 paarden van dezelfde eigenaar in Kat.A zijn ingeschreven en een ander paard van diezelfde eigenaar in Kat. B met een hogere winstsom als deze van het minst verdiende paard in Kat. A is het volgende van kracht :

-          Als er een van de twee paarden in Kat. A niet loopt zal dat paard de eerst volgende week ook niet kunnen worden ingeschreven.

-          Het paard van Kat. B zal in Kat. A moeten starten.

*Wat de pony’s betreft zullen in de reeksen die worden samengevoegd de pony’s gewoon op hun handicap vertrekken.

*Tot slot nog een kalenderwijziging 9 september wordt Tiet-Winge i.p.v. Geel en 23 september wordt Geel i.p.v. Tielt-Winge.

 

  LANDELIJKE                     INLICHTINGENFORMULIER

DRAF-EN PONYCLUB , V.Z.W.                            2018

                                         ******

°  Eigenaar :    Naam : ........................................Voornaam :.................

°  Jockey draf  Geboortedatum : ...................... Stal:.............................

°  Jockey pony Straat : …...................................................Nr ................

°  Pupil             Postnummer : ......... te .............................Tel.:...............

°  Steunend lid of liefhebber                     gsm : ……...…………………

                              E-mailadres : ……………………...…………………           

====================================================

Mijn Verzekeringsmaatschappij : Naam :..............................................

          Straat : ................................................................nr .......................

          Postnummer : ...........te ....................................Tel.:.......................

          Polisnummer : ............................

Ik bezit een verzekering Burg.aansprakelijkheid voor mijn paarden of pony’s in koersverband en een persoonlijke verzekering ongevallen

als jockey.

Copie polis of kwijting 2016 -2017  in het bezit Club : ja  -  neen     

**Ik bezit geen verzekering : deze is dan te verkrijgen in de Club.

    De juiste tarieven zullen gekend zijn voor de oefenkoersen!

Eigenaars en jockeys :

Ik bevestig hiermee dat alle gegeven inlichtingen juist zijn.              Het koersreglement kan altijd ingezien worden (aanwezig op al

onze koersen) Dit kan je ook zelf aanschaffen. Een klaar en duidelijk e-mailadres : dan ontvangt u ook uitslagen en Clubnieuws!

Lidgeld eigenaar : € 20     Jockey dravers :  € 10    Jockey pony’s € 5

Bestuurslid : € 20    Clubhelper vrijwillige basis : € 5    Vrij lid : € 10

Ook het adressenbestand komt u zeker van pas.

Voor akkoordverklaring ,  datum en handtekening :    .....................                                                                          

                                                                                        --------------------

Eigenaars en jockeys : dit formulier moet op het secretariaat van de Club aanwezig zijn DRIE DAGEN voor U officieel van start gaat .

     Landelijke Draf-en Ponyclub , v.z.w.

                     Buekenhout Eddy                 

                      Fokkersdreef 21                   

                      1933 Sterrebeek